Văn Bản Pháp Quy

STTTên văn bảnSố hiệuNgày ban hànhFile đính kèm
1Quyết định về việc ban hành thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên mạng INTERNET22-TB/BCĐ03/09/2020
2Về việc rà soát, đánh giá lại một số xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2019, 2020 và sản phẩm OCOP08/BCĐ-VPĐP08/03/2021
3Quy chế Quản lý sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh843/QĐ-UBND05/03/2021
4Ban hành Quy chế Quản lý sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh843/QĐ-UBND05/03/2021
5UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 về Quy chế quản lý sản phẩm, hàng hóa tham gia Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2019 - 2020 định hướng đến năm 2030268/QĐ-UBND10/06/2021