Cẩm Xuyên có 7 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2021

image

Sáng 13/8, đoàn công tác của Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh tổ chức kiểm tra, soát xét các cơ sở sản xuất kinh doanh có sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2021 tại huyện Cẩm Xuyên.

Phó Chánh Văn phòng NTM tỉnh Nguyễn Hữu Dực cùng các thành viên trong Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đã đánh giá 7 sản phẩm trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên gồm: chẻo bà Châu, mực một nắng Cửa Nhượng, nước mắm Phú Sáng, cà muối mắm Tuệ Loan, nước mắm Lương Cẩn (xã Cẩm Nhượng); cá mối một nắng Kim Anh (thị trấn Thiên Cầm); giò lụa Loan Độ (xã Cẩm Quan).

Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận các chủ thể đã cơ bản tiếp cận kịp thời các văn bản hướng dẫn, tổ chức sản xuất, thiết kế bao bì, nhãn mác cơ bản đạt yêu cầu về thẩm mỹ cũng như các quy định liên quan.

Đoàn cũng ghi nhận sự vào cuộc của chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ các cơ sở sản xuất tham gia chương trình OCOP.

Các thành viên đoàn cũng chỉ rõ một số sản phẩm đang còn hạn chế, cần bổ sung, hoàn thiện các nội dung như: hình thức bao bì, nhãn mác phải phù hợp, đảm bảo các thông số, nội dung theo quy định pháp luật, không phô trương, hình thức, lãng phí...

Đặc biệt, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc trong suốt quá trình sản xuất phải đảm bảo.

{ Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 đã phân công 4 đoàn công tác đánh giá 21 sản phẩm tại các huyện, thị xã: Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Nghi Xuân và TX Kỳ Anh.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 13/8, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 sẽ hoàn thành kiểm tra tại 21 cơ sở, sau đó lựa chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn để đưa vào đánh giá, phân hạng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã ký quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 5/8/2021 về việc thành lập Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hà Tĩnh năm 2021. Hội đồng gồm 12 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn làm chủ tịch.

Hội đồng tổ chức đánh giá, chấm điểm, phân hạng sản phẩm; tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, công nhận sản phẩm đạt từ 3 sao đến 4 sao; đề nghị Trung ương đánh giá, phân hạng sản phẩm đạt 5 sao theo quy định. }

Bá Tân - Báo Hà Tĩnh