Hương Sơn ban hành chính sách hỗ trợ Chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm”

image

Năm 2021, Hương Sơn đặt mục tiêu có thêm 2 sản phẩm OCOP đạt 4 sao, 17 sản phẩm OCOP đạt 3 sao để gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Để hoàn thành mục tiêu này, huyện Hương Sơn đã ban hành chính sách khuyến khích, hỗ trợ Chương trình OCOP của huyện năm 2021.

Cụ thể, hỗ trợ 30% kinh phí chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại trong chế biến sản phẩm nhung hươu, cam nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng sản phẩm OCOP, tối đa 150 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP đạt tiêu chuẩn: hạng 5 sao thưởng 100 triệu đồng; hạng 4 sao thưởng 70 triệu đồng; hạng 3 sao thưởng 50 triệu đồng.

Sản phẩm thăng hạng từ 3 lên 4 sao, 4 lên 5 sao được hỗ trợ 30 triệu đồng/tổ chức, cá nhân; từ 3 lên 5 sao được hỗ trợ 50 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

Hỗ trợ kinh phí xây dựng, nâng cấp cửa hàng, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và các sản phẩm có lợi thế trên địa bàn, qui mô tối thiểu có mặt bằng từ 100 m2 trở lên, có điểm đậu xe hoặc gần điểm đậu xe thuận lợi gắn với phát triển tua tuyến du lịch; bán và giới thiệu từ 20 sản phẩm OCOP của huyện, 50 sản phẩm OCOP của tỉnh trở lên và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện tham gia OCOP trong năm. Mức hỗ trợ 50 triệu đồng/cửa hàng, điểm bán hàng.

Hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân đưa sản phẩm tiêu biểu của huyện (đã được công nhận OCOP hoặc đang thực hiện chương trình OCOP) tham gia các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại được UBND huyện cử đi nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mức hỗ trợ trong tỉnh không quá 5 triệu đồng/lượt, ngoại tỉnh không quá 10 triệu đồng/lượt, mỗi cơ sở được hỗ trợ tối đa không quá 25 triệu đồng/năm.

Chính sách này có hiệu lực từ 1/1/2021 đến hết 31/12/2021. Nguồn kinh phí từ ngân sách huyện và lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu.

{ Năm 2020, Hương Sơn có thêm 13 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP lên 32 sản phẩm, trong đó, 2 sản phẩm đạt 4 sao, 30 sản phẩm đạt 3 sao. }

Bá Tân - Báo Hà Tĩnh