HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CHƯƠNG TRÌNH OCOP HÀ TĨNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN

CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ OCOP TỈNH HÀ TĨNH

I. Căn cứ pháp lý

 • Căn cứ Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quyết định Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

 • Căn cứ Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2020 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025;

 • Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (số 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020); Kế hoạch 393/KH-UBND ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

 • Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh;

 • Căn cứ thư mời Công ty Cổ phần Đầu tư Digital Kingdom số 228/TM-VPĐP ký ngày 09/05/2021 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh - Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới ký ngày 09/05/2021 mời khảo sát, tư vấn và hỗ trợ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thực hiện kế hoạch chuyển đổi số trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh;

 • Căn cứ yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Digital Kingdom triển khai mở rộng quy mô thí điểm trong cuộc họp vào ngày 21/06/2021 của Đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh.

II. Thông tin chung

Tên hoạt động: Hệ thống chuyển đổi số chương trình OCOP tỉnh Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ Blockchain

Chủ đầu tư:

Tên đơn vị: UBND Tỉnh Hà Tĩnh - Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới

Địa chỉ: 148 Đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 023 939 715 79

Đơn vị Thực hiện

Tên tổ chức: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Digital Kingdom

,

III. Mục Tiêu thực hiện

1. Mục tiêu riêng

1.1. Đối với người dùng

 • Áp dụng công nghệ cao phục vụ số hoá, minh bạch dữ liệu.

 • Xây dựng hệ thống hồ sơ số về năng lực sản xuất, kinh doanh được số hoá minh bạch cho mỗi doanh nghiệp, vùng nguyên liệu, sản xuất, sản phẩm tham gia và hệ thống.

 • Mục tiêu Quản trị số

 • Truy xuất nguồn gốc bằng DGK Blockchain Hub

 • Kinh tế số

1.2. Đối với Cơ Quan Quản Lý

 • Chỉ đạo điều hành số: Tiếp nhận thông tin đa chiều về các hoạt động trong khu vực

 • Kinh tế số: Theo dõi, tiếp nhận các chỉ số đánh giá, phản ánh, thương mại; Thống kê các chỉ số quan tâm, có bức tranh Kinh tế tổng thể; Giám sát, quản lý và điều hành tối ưu trên cùng một nền tảng.

1.3. Mục tiêu áp dụng công nghệ DGK Blockchain Hub vào hệ thống:

 • Blockchain là một loại cơ sở dữ liệu đặc biệt, nơi bạn chỉ có thể thêm dữ liệu vào (và không thể xóa hoặc thay đổi dữ liệu). Đúng như tên gọi của nó, một Blockchain (chuỗi khối) đại diện cho một chuỗi gồm nhiều khối – những khối này là những khối thông tin được thêm vào cơ sở dữ liệu. Mỗi khối giữ một con trỏ chỉ về khối trước đó và thường chứa một tổ hợp gồm thông tin giao dịch, dấu thời gian và siêu dữ liệu khác để xác nhận tính hợp lệ của nó.

 • Vì chúng được liên kết theo cách này, không thể chỉnh sửa, xóa hoặc sửa đổi các mục theo bất kỳ cách nào, vì điều này sẽ làm mất hiệu lực tất cả các khối theo sau chúng. Để chạy và xác minh trạng thái của Blockchain một cách độc lập, người dùng phải tải xuống một phần mềm. Sau khi được cài đặt và chạy trên máy của người dùng, phần mềm này tương tác với các phiên bản trên các máy khác, nhằm tải lên/tải xuống các thông tin (chẳng hạn các giao dịch hoặc khối). Một người dùng mới tải xuống một khối và kiểm tra rằng khối đó đã được tạo trong phạm vi các quy tắc của hệ thống và chuyển thông tin này đến các người dùng ngang hàng (peer).

 • Những gì chúng ta có bây giờ là một hệ sinh thái có thể được tạo thành từ hàng trăm, hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn thực thể đều chạy và đồng bộ hóa một bản sao cơ sở dữ liệu giống hệt nhau (chúng ta gọi chúng là các nút). Điều này khiến mạng có công suất rất lớn và luôn có sẵn. Blockchain có được sự bảo mật nhờ nhiều cơ chế bao gồm các kỹ thuật mã hóa tiên tiến và các mô hình toán học về hành vi và ra quyết định.

 • Việc ứng dụng DGK Blockchain Hub cho hoạt động của chuỗi cung ứng trong hệ thống được thực hiện với nhiều mục đich lý tưởng đa dạng giúp tối ưu hoá hệ thống giao dịch, cung ứng, truy xuất, đối chứng … làm tiền đề cho các ứng dụng giao dịch điện tử, sản thương mại Quốc Tế và nông nghiệp thông minh.

1.3.1. Áp dụng công nghệ DGK Blockchain Hub để cải thiện khả năng quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng:

 • Blockchain là một công nghệ tiên tiến có tiềm năng lớn để cải thiện hiệu suất truy xuất nguồn gốc bằng cách cung cấp bảo mật và tính minh bạch đầy đủ.

 • Lợi ích trong quản lý truy xuất nguồn gốc bền vững dựa trên Blockchain: Blockchain có tác động sâu rộng đến nghiên cứu và thực hành để truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm nông nghiệp nói riêng va tất cả các sản phẩm tham gia hoạt động kinh tế số nói chung. Nó có thể khắc phục các mối quan tâm về bảo mật và minh bạch thông tin khi được tích hợp với các thiết bị IoT. Một số lợi ít cụ thể như sau:

  Bảo mật thông tin: Thông tin được lưu trữ trong hệ thống truy xuất nguồn gốc dựa trên Blockchain đáng tin cậy hơn do cơ chế đồng thuận. Điều này giúp tăng cường tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu giao dịch. Hơn nữa, nó cung cấp mức độ bất biến cao, tính toàn vẹn thông tin và khi được kết nối với các thiết bị IoT, nó có thể cải thiện hiệu quả giao dịch.

  Ưu điểm công nghệ: Thông tin được lưu trữ trong nhiều cơ sở dữ liệu sổ cái với thao tác mã hóa và rất khó bị tấn công. Các cơ chế đồng thuận đảm bảo rằng thông tin sẽ không bị giả mạo khi tất cả các tác nhân đồng ý trong quá trình truy xuất nguồn gốc.

  Cải thiện sự hợp tác và tin tưởng chuỗi cung ứng: Khả năng tương tác và tích hợp các quy trình kinh doanh giữa các tổ chức phụ thuộc vào các dịch vụ phân tán, tự trị và không đồng nhất để thực hiện các nhiệm vụ. Blockchain có thể tăng cường sự tin tưởng và hợp tác giữa các đối tác trong chuỗi cung ứng. Vì thông tin lịch sử không giả mạo có thể được truy tìm trong chuỗi truy xuất nguồn gốc, thông tin tăng khả năng dự đoán và đánh giá chất lượng.

  Giảm tổn thất kinh tế và lãng phí sản phẩm: Sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc dựa trên Blockchain có thể thu được dữ liệu có thể tin cậy của từng giai đoạn trong chuỗi truy xuất nguồn gốc, góp phần vào thời hạn sử dụng chính xác hơn của các sản phẩm thực phẩm dẫn đến giảm tổn thất kinh tế và lãng phí thực phẩm.

1.3.2. Tính bền vững và minh bạch của quản lý truy xuất nguồn gốc

 • Công nghệ chuỗi khối cho phép các hoạt động truy xuất nguồn gốc từ đầu đến cuối. Nó có thể đáp ứng các yêu cầu để truy tìm nguồn gốc của sản phẩm từ trang trại đến người tiêu dùng.

 • Khả năng truy nguyên nguồn gốc hình thành nguồn gốc nông nghiệp, số lô, ngày kiểm dịch, nhà máy và chi tiết xử lý, thông tin vận chuyển, dữ liệu lưu trữ (nhiệt độ lưu trữ, độ ẩm, khí, thời gian, …) và thời hạn sử dụng có thể được nhập vào DGK Blockchain Hub ở mỗi bước của quá trình sản.

 • Do đó, ứng dụng công nghệ Blockchain có thể tạo dựng niềm tin giữa các bên liên quan, điều này sẽ cho phép họ kiểm tra hồ sơ của toàn bộ chuỗi cung ứng. Những người tham gia chuỗi cung ứng có thể theo dõi họ toàn diện hơn bao giờ hết. Các công ty có thể sử dụng thông tin để cung cấp bằng chứng pháp lý cho việc quản lý truy xuất nguồn gốc của các sản phẩm thực phẩm và để chứng minh tính xác thực của sản phẩm. Việc áp dụng DGK Blockchain Hub có thể tạo ra những kết luận quan trọng đối với tính bền vững và minh bạch của quản lý khả năng theo dõi hiệu quả.

2. Mục tiêu chung

Áp dụng được công nghệ DGK Blockchain Hub để Quản lý điều hành số của CQQL; Quản trị số doanh nghiệp; TXNG chuỗi cung ứng; Có bộ dữ liệu sản phẩm tiêu chuẩn, minh bạch; Cho phép tương tác 2 chiều, phát triển Kinh tế số của tỉnh Hà Tĩnh; Có thể liên kết dữ liệu đến các hệ thống khác và có thể mở rộng nâng cấp trong tương lai hình thành hệ thống chuyển đổi số chương trình OCOP tỉnh Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ Blockchain ...

.

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐĂNG KÝ THAM GIA SỐ HOÁ:

Văn phòng Điều phối thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới

Địa chỉ: 148 Đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Phan Hữu Hoàng - Chuyên Viên Phòng OCOP

Điện thoại: (+84) 94 391 9190